De slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak

De BuurtBoost Ontwikkelaanpak volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt van een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in acht stappen naar woongeluk!

Scan

Met de BuurtScan brengen we kansen, aandachtspunten en ruimtelijke potentie in kaart. De Buurtscan dient als thermometer van de buurt. Aan de hand van open data onderzoeken we hoe leefbaar, betaalbaar, duurzaam en ‘slim’ de buurt is. We kijken naar bewonersgroepen, woningaanbod en beschikbare voorzieningen, de uitdagingen en het gemeentelijk beleid. Zo komen we tot de BuurtKansenkaart.

Resultaat
BuurtKansenkaart
 
Boosters
BuurtScan
 
Rol van BuurtBoost
(Co)regisseur
Adviseur
 
Versnelling
2 dagen