BuurtBoost

De slimste route naar woongeluk

Veel naoorlogse woonwijken in ons land hebben het stempel ‘probleemwijk’. Dáár moet wat aan gebeuren. Maar er is nog een andere uitdaging: de toenemende woningnood die vraagt om het toevoegen van woningen in de binnensteden. Iedereen weet dat het de hoogste tijd is om door te pakken, maar snel handelen blijkt lastig. Dat kan anders, vinden we bij BuurtBoost. Met een daadkrachtige aanpak en slimme producten, zoals de BuurtBoost Optopper, versnellen wij buurtontwikkeling!

Bekijk hier de BuurtBoost video.

Afbeelding header

Concrete aanpak van fysieke
en sociale verbetering

De slimste en snelste route:
binnen 2 weken inzetbaar

Eerste resultaten zichtbaar
binnen 4 weken

Ook voor deelprojecten binnen
een lopende wijkverbetering

Samen impact maken!

BuurtBoost is dé buurtontwikkelaar met een maatschappelijke missie: iedereen verdient woongeluk! Met onze buurtgerichte aanpak integreren we sociale en fysieke buurtverbetering. In nauwe samenwerking met gemeenten, corporaties, partners en vooral de bewoners realiseren we breed gedragen verbeteringsplannen. En door de fysieke omgeving, de woningkwaliteit en de voorzieningen aan te pakken, geven we direct een impuls aan de sociale verbetering. Laten we samen impact maken!

Van ‘mono’ naar ‘multi’

Veel probleemwijken in ons land zijn ‘mono-wijken’. Eenzijdig woningaanbod, eenzijdige bewoning, eenzijdige functies, eenzijdig ingerichte openbare ruimtes – op de landelijke Leefbaarometer scoren zij laag. Samen met bewoners, corporaties, gemeenten en lokale partners maken we plannen om die monotonie te doorbreken en de verbetering van de buurt te versnellen. We brengen diversiteit in het woningaanbod, met betaalbare woningen zoals de BuurtBoost Optopper voor uiteenlopende doelgroepen. We verbreden het aanbod aan functies, verbeteren de infrastructuur, verduurzamen het vastgoed, vergroenen de buitenruimte. En we verbinden bewoners met elkaar door ze actief mee te laten doen in hún buurt. Een ‘multi-wijk’, waarin woongeluk voorop staat.

BuurtBoost Ontwikkelaanpak: in acht stappen naar woongeluk

Onze uitgangspunten zijn: versnellen van de opgaven, betaalbare woningen realiseren, een prettige en duurzame leefomgeving en maximaal draagvlak onder de bewoners en overige belanghebbenden creëren. Dit kan dankzij de slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak en onze doelgerichte boosters die het proces een ‘boost’ geven.  Lees hier alles over in onze algemene BuurtBoost brochure.

Slimme boosters voor sneller resultaat

Sommige boosters zijn praktische tools, andere concrete middelen. We ontwikkelen ze zelf of samen met partners. Voorbeelden zijn de BuurtPeiling, een handige app om met de wijkbewoners de dialoog aan te gaan. Of de BuurtBoost Optopper: een modulaire woning waarmee we in een zeer korte doorlooptijd een complete, eigentijdse en duurzame woonlaag op bestaande naoorlogse flats plaatsen.