BuurtBoost

Een duurzame leefomgeving waar bewoners gelukkig wonen, dat is waar BuurtBoost voor staat.

Nederlandse steden kennen een enorme stedelijke verdichtingsopgave. Niet alleen op nieuwe plekken in de stad worden woningen toegevoegd, ook in bestaande stadswijken. Er zijn echter veel monotome wijken waar het ontbreekt aan variatie in functies, doelgroepen en ruimten. Vaak wijken die grotendeels bestaan uit sociale huurwoningen. Deze wijken scoren laag op de Leefbaarometer: een indicator voor de leefbaarheid in wijken. Deze indicator is gebaseerd op de kwaliteit van woningen, de fysieke omgeving, voorzieningen, veiligheid en bewoners in een wijk. De eerste drie zien we als hardware, de laatste twee als software. Aan software voegen we ‘organisatie’ toe, hetgeen betrekking heeft op de toekomstvisie voor de wijk. Software is het doel, hardware het middel.

BuurtBoost staat voor het opwaarderen van stadswijken. Ingrepen op de hardware die verbetering van de software faciliteren, geven wijken een impuls. Samen met woningcorporaties, gemeentes en lokale partners maken we voor elke wijk een aanpak op maat. We verdichten of verdunnen wijken door het toevoegen of schrappen van woningen. We verkleuren wijken door een nieuwe mix van doelgroepen en functies. We verduurzamen wijken door de renovatie van bestaand vastgoed en het opwaarderen van de buitenruimte. Zo creëren we een prettige leefomgeving waar bewoners comfortabel en gelukkig wonen, nu en in de toekomst.

Mono

Multi