De slimste route naar woongeluk!

Als buurtontwikkelaar versnelt BuurtBoost de verbetering van naoorlogse buurten. Samen met woningcorporaties, gemeenten en bewoners werken we aan vitale buurten, daarbij gedreven door onze maatschappelijke missie: iedereen verdient woongeluk!

Onze integrale aanpak leidt tot breed gedragen verbeterplannen voor buurten en gebouwen, de fysieke omgeving en voorzieningen. Waar nodig faciliteren we sociale verbeteringen. Mét de bewoners. Want alleen samen kunnen we impact maken. Zo volgen we met elkaar de slimste route naar woongeluk!

Bekijk hier de BuurtBoost video. 

 

Afbeelding header

Concrete aanpak van fysieke
en sociale verbetering

De slimste en snelste route:
binnen 2 weken inzetbaar

Eerste resultaten zichtbaar
binnen 4 weken

Ook voor deelprojecten binnen
een lopende buurtverbetering

Samen impact maken!

BuurtBoost is dé buurtontwikkelaar met een maatschappelijke missie: iedereen verdient woongeluk! Met onze buurtgerichte aanpak integreren we sociale en fysieke buurtverbetering. In nauwe samenwerking met gemeenten, corporaties, partners en vooral de bewoners realiseren we breed gedragen verbeteringsplannen. En door de fysieke omgeving, de woningkwaliteit en de voorzieningen aan te pakken, geven we direct een impuls aan de sociale verbetering. Alleen samen kunnen we impact maken!

Van ‘mono’ naar ‘multi’

Veel buurten in ons land zijn ‘mono-buurten’. Eenzijdig woningaanbod, eenzijdige bewoning, eenzijdige functies, eenzijdig ingerichte openbare ruimtes – op de landelijke Leefbarometer scoren zij laag. Samen met bewoners, corporaties, gemeenten en lokale partners maken we plannen om die monotonie te doorbreken en de verbetering van de buurt te versnellen. We brengen diversiteit in het woningaanbod, met betaalbare woningen voor uiteenlopende doelgroepen. We verbreden het aanbod aan functies, verbeteren de infrastructuur, verduurzamen het vastgoed, vergroenen de buitenruimte. En we verbinden bewoners met elkaar door ze actief mee te laten doen in hún buurt. Een ‘multi-buurt’, waarin woongeluk voorop staat.

BuurtBoost Ontwikkelaanpak: in zeven stappen naar woongeluk

De Buurtaanpak van BuurtBoost volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in zeven stappen naar woongeluk!

Snel inzicht in jouw buurtopgave? Maak nu een afspraak om verder te praten.

Lees hier alles over in onze algemene BuurtBoost brochure.

Slimme boosters voor sneller resultaat

Sommige boosters zijn praktische tools, andere concrete middelen. We ontwikkelen ze zelf of samen met partners. Voorbeelden zijn de Impact Matrix, het Buurtexploitatiemodel, de BuurtPeiling, een handige app om met de buurtbewoners de dialoog aan te gaan, Kijk op de Wijk of de VORM Optopper.