De slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak

De BuurtBoost Ontwikkelaanpak volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt van een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in acht stappen naar woongeluk!

Strategie

Met het Buurtscenario als vertrekpunt beschrijven we de doelstellingen voor de buurtverbetering in een Plan van Aanpak en Nota van Uitgangspunten. Samen noemen we dat: de BuurtAanpak. Ook hierin zijn fysiek en sociaal geïntegreerd. De BuurtAanpak beschrijft hoe we de doelstellingen gaan bereiken, met wie we samenwerken en hoe we samenwerken. We betrekken er nu ook nóg nadrukkelijker andere partners bij, zoals zorg, onderwijs en ontwerpers. Ook leggen we de rolverdeling tussen de gebiedspartners vast.

Resultaat
BuurtAanpak (PvA met Nota van Uitgangspunten)
 
Boosters
BuurtHub*
BuurtPlatform
 
Rol van BuurtBoost
(Co)regisseur
Adviseur
Ontwikkelaar
 
Versnelling
50% sneller dan de standaard ontwikkeltijd

BuurtHub