De slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak

De BuurtBoost Ontwikkelaanpak volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt van een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in acht stappen naar woongeluk!

Scenario’s

We betrekken een actieve groep meedenkers en gaan daarmee dieper in op het BuurtRapport. We maken nu ook de koppeling tussen sociale en fysieke uitdagingen. Met woningcorporaties en gemeentes werken we aan scenario’s voor bijvoorbeeld renovatie en verduurzaming, en nieuwbouw met maximaal behoud van bestaande woningen. In een afwegingsmatrix zetten we sociale impact voor de bewoners, ruimtelijke kwaliteit, financiële haalbaarheid en procesrisico’s tegenover elkaar. De matrix laat zien welk scenario het best past bij de vragen die er leven én ook nog haalbaar is. Daarmee kiezen we het gewenste BuurtScenario.

Resultaat
BuurtScenario
 
Boosters
Interactieve 3D BuurtCalculator
 
Rol van BuurtBoost
(Co)regisseur
Adviseur
 
Versnelling
6 weken