De slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak

De BuurtBoost Ontwikkelaanpak volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt van een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in acht stappen naar woongeluk!

Realisatie

We realiseren nu gefaseerd alles wat vastgelegd is in het Buurt OntwikkelPlan. Bestaande woningen worden verduurzaamd, ‘aangeplakt’ of ‘opgetopt’, nieuwe woningen en nieuwe doelgroepen toegevoegd. We richten de openbare ruimte en infrastructuur in, leggen de groenvoorzieningen aan. Dat gaat samen met intensieve bewonersbegeleiding en buurtcommunicatie om de hinder voor bewoners zo beperkt mogelijk te houden. Ook bieden we oplossingen voor tijdelijke huisvesting tijdens verduurzamings- en renovatiewerkzaamheden. We monitoren de verandering, en als het nodig is stellen we de fasering bij.

Resultaat
BuurtBoost MultiBuurt
 
Boosters
Alle fysieke boosters
BuurtPlatform
Wooncoach
 
Rol van BuurtBoost
(Co)regisseur
Adviseur
Ontwikkelaar
Aannemer
 
Versnelling
50% sneller