De slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak

De BuurtBoost Ontwikkelaanpak volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt van een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in acht stappen naar woongeluk!

Plan

We leveren een breed gedragen ruimtelijk en sociaal-maatschappelijk plan op met kaders (verkaveling, rooilijnen, fasering) en randvoorwaarden (spelregels, organisatiestructuur, financiƫle afspraken). De ontwikkeling wordt nu steeds concreter: grondexploitatie, stichtingskosten van deelontwikkelingen, voorstellen voor renovatie en verduurzaming van bestaande bouw en nieuwbouw, het programma, het stedenbouwkundig plan, de duurzaamheidsvisie, sociale initiatieven en het creƫren van draagvlak onder buurtbewoners en huurders. Juist nu is participatie belangrijk. Buurtbewoners zijn samenwerkingspartner van de ontwikkeling, maar ook andere belangrijke spelers in de buurt betrekken we bij deze stap.

Resultaat
Ruimtelijk plan
Sociaal maatschappelijk plan
 
Boosters
Interactieve 3D BuurtCalculator
BuurtPlatform
 
Rol van BuurtBoost
(Co)regisseur
Adviseur
 
Versnelling
50% sneller