De slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak

De BuurtBoost Ontwikkelaanpak volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt van een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in acht stappen naar woongeluk!

Peiling

De BuurtPeiling is er om precies te horen hoe bewoners hun buurt en woning beleven. We gaan daarvoor de wijk in: kennismaken, luisteren, verbinden. Wijkverbetering staat of valt met de kennis van en draagvlak onder bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We gebruiken een speciale app die het gesprek op gang brengt. De resultaten van de BuurtScan en de BuurtPeiling vatten we samen in één document: het BuurtRapport.

Resultaat
BuurtRapport
 
Boosters
BuurtPeiling
 
Rol van BuurtBoost
(Co)regisseur
Adviseur
 
Versnelling
1 week

*BuurtPeiling