De slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak

De BuurtBoost Ontwikkelaanpak volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt van een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in acht stappen naar woongeluk!

Ontwikkeling

We werken de buurt uit in deelfases, met per fase nieuwbouwkavels of gebouwen. Het Voorlopig Ontwerp wordt Definitief Ontwerp. Het bestemmings- en omgevingsplan gaat in procedure en we vragen omgevingsvergunningen aan voor deelontwikkelingen. De bewoners houden we nauw betrokken. Wordt er gerenoveerd, dan helpen wij onze opdrachtgever de vereiste 70 procent draagvlak onder huurders te krijgen.

Resultaat
Buurt OntwikkelPlan
 
Boosters
Interactieve participatie
Renovatieconfigurator (verduurzaming)
BuurtPlatform
Alle fysieke boosters, zoals de Optopper
 
Rol van BuurtBoost
(Co)regisseur
Adviseur
Ontwikkelaar
 
Versnelling
50% sneller

Optopper