Gebruik - BuurtBoost

De slimme BuurtBoost Ontwikkelaanpak

De BuurtBoost Ontwikkelaanpak volgt een overzichtelijk stappenplan en gebruikt van een mix van slimme methoden en middelen, van data-analyse, wetenschappelijke inzichten en stakeholderparticipatie tot vernieuwende vormen van projectontwikkeling en bouw. Snel en concreet, in acht stappen naar woongeluk!

Gebruik

Na de realisatie begint het pas echt, en daarom gaan we na oplevering niet weg. Het BuurtBoost Stappenplan is een continuplan. We faciliteren de communicatie tussen bewoners en de community-building. We ondernemen actie voor het onderhoud van woningen en beheer van de openbare ruimte. En we monitoren de resultaten van de wijkverbetering, zodat we – terug bij het begin – op basis van gegevens het woongeluk van de bewoners kunnen bestendigen.

Resultaat
BuurtBoost Community
 
Boosters
BuurtPlatform
BuurtPeiling*
 
Rol van BuurtBoost
(Co)regisseur
Adviseur
 
Versnelling
Continu
 

*Buurtpeiling