BuurtBoost:
De bindende factor

BuurtBoost is een complete gebiedspartner. Gedurende het ontwikkelproces nemen we verschillende rollen aan, maar we zijn altijd de bindende factor. We geloven in co-creatie en in de creatieve kracht van lokale partijen. Daarom verbinden we alle betrokkenen in de buurt, overheid en ondernemers, corporaties en sociale partners. En zeker niet op de laatste plaats de bewoners en hun netwerken, want zij kennen de buurt als geen ander. Zo leggen we het fundament voor een duurzaam en breed gedragen resultaat.

Onze rollen

(Co)regisseur

We verbinden alle betrokken partijen in het sociale en fysieke domein. Alles wat nodig is om de verbetering in gang te zetten. Omdat we veel en diep in de buurt zitten, hebben we ook een signalerende functie, zodat we voor spelende issues de partijen aan kunnen haken die voor een duurzame oplossing kunnen zorgen.

Adviseur

Van begin tot eind adviseren we gemeenten, corporaties en andere belanghebbenden over de buurtverbetering. Met name in de eerste stappen van de BuurtBoost Ontwikkelaanpak zijn we actief met onderzoek en voorstellen voor verbetering en planvorming.

Ontwikkelaar

We treden we op als gebiedspartner en ontwikkelaar. Om duurzaam impact te maken zijn we bereid de (financiële) risico’s aan te gaan, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van marktwoningen. Zo dragen we bij aan de realisatie van de gezamenlijk gemaakte plannen.

Aannemer

Alles wat je van een (hoofd)aannemer mag verwachten: we nemen de werkzaamheden aan en voeren ze tot in detail uit, of het nu gaat om duurzame renovatie of nieuwbouw, om de infrastructurele inrichting of de groenvoorziening. We doen dit op onze eigen innovatieve wijze: geïndustrialiseerd, prefab en in een gestroomlijnd proces.

 

Wisselende rollen

Per stap in de Ontwikkelaanpak kan onze rol verschillen, afhankelijk van de fase waarin we ons bevinden en de opgaven die er op dat moment liggen. Dit betekent ook dat we samen kunnen werken met andere ontwikkelaars en aannemers, mocht de ontwikkelopgave daarom vragen.

Wilt u meer informatie?

Enthousiast over onze aanpak of wilt u meer informatie of even kennismaken? Neem dan gerust contact op. Alleen samen kunnen we impact maken!